business-and-finance-min
تحویل اکسپرس و سریع
sports-and-competition-min
در حال اقدام
maps-and-location-min
مکان فروشگاه کرمانشاه
technology-min
برای مشاوره تماس بگیرید
commerce-and-shopping-1-min
قابلیت پرداخت اینترنتی

شرکت بیستون طب آزما ارائه دهنده تجهیزات پزشکی

شرکت بیستون طب آزما در سال 1388 باهدف تهیه و توزیع تجهیزات،دستگاه ها،مواد و مصرفی و مواد شیمیایی با کیفیت بالا

ودارای کاربرد آزمایشگاهی ،پزشکی،تحقیقاتی و صنعتی تاسیس گردیده است و تاکنون خدمات ارزشمندی در زمینه

تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی ،ازمایشگاهی و تهیه مواد شیمیایی و تامین تجهیزات به واحد های صنعتی ،

 کارخانجات ،مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز علمی و تحقیقاتی ارائه نموده است .

 این شرکت با برنامه ریزی اصولی وهدفمند و با بکارگیری کارشناسان مجرب در جهت جلب رضایت مشتریان اقدام نموده است.